JURIDISCHE MEDEDELING

JURIDISCHE MEDEDELING

UITGEVER
Deze website (de “Site”) wordt gepubliceerd door de vennootschap 87 Secondes (de
“Vennootschap”), Société paractions simplifiée à associé unique (SASU), met een
kapitaal van 11.160 Euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van
Nanterre onder het nummer 444 153 225.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in de rue de Villiers 66, 92300 Levallois-Perret,
Frankrijk
Publicatiedirecteur: Jérôme Houdry

CONTACT
Telefoon : 01 86 95 27 84
E-mail : hello@87seconds.com

HOSTING
Platform.sh SAS
131 Blvd de Sébastopol, 75002 Parijs Frankrijk
+33 (0) 1 40 09 30 00

EIGENDOM
Alle inhoud, ongeacht de vorm (foto's, teksten, video's, geluid, animaties, enz.)
toegankelijk op
de Site zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Vennootschap 87 Secondes, haar
dochterondernemingen en/of haar partners. Geen enkel gebruik, geheel of gedeeltelijk,
van deze inhoud is toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
begunstigden.
Het verbod op reproductie en exploitatie van deze inhoud geldt zowel in een commerciële
als in een niet-commerciële context.
Het raadplegen van de Site verleent de gebruiker geen enkel recht op de Site zelf, of op
het gebruik van de inhoud die erop staat.

AANSPRAKELIJKHEID
87 Secondes werkt de, op de Site gepubliceerde, inhoud regelmatig bij om de toegang tot
en het gebruik van de Site in de beste omstandigheden voor alle gebruikers mogelijk te
maken.
87 Secondes kan echter op geen enkel moment garanderen dat de inhoud, gepubliceerd
op de Site
juist, volledig en up-to-date is.
De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade,
berokkend aan een gebruiker, door de acties van een derde; die met oneerlijke technische
bedoelingen, gebruik heeft gemaakt van de informatie op de Site.
De Vennootschap verbindt zich er echter wel toe, de middelen waarover zij beschikt, in de
praktijk te brengen om dit soort acties te bestrijden, maar is daarbij beperkt door de
inherente beperkingen van het Internet.
87 Secondes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade te wijten aan
de kwaliteit van het online netwerk en/of de technische configuraties.
Het bedrijf kan de volledige toegankelijkheid tot de Site niet garanderen, noch de
afwezigheid van fouten en bugs. Elke internetgebruiker die een probleem ondervindt bij
het navigeren wordt uitgenodigd om de Vennootschap via e-mail te verwittigen, zonder dat
87 Secondes verplicht is om het probleem op te lossen.

De Onderneming zal het recht hebben om elke persoon te vervolgen die de Site heeft
beschadigd, en dit zowel voor de technische structuur als de inhoud ervan (illegaal
kopiëren, hacken, verzenden van malware, enz.).

© 87 secondes 2022